Pediatripodden
Akutt nyresvikt

Akutt nyresvikt

February 25, 2021

Dagens tema er akutt nyresvikt hos barn.   

Hva er de vanligste årsakene til nyresvikt hos barn?    Hvilke komplikasjoner skal vi være foreberedt på og forebygge?   Når er det indikasjon for dialyse?   

Med oss i studio er overlege på barnenyreseksjonen på OUS Rikshospitalet, Ann Christin Gjerstad.   

Redaksjonsansvar: Line Bjartan og Åsbjørn Schumacher Westvik.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden

Kommunikasjon

Kommunikasjon

February 18, 2021

Denne uken er temaet kommunikasjon.   

Som helsepersonell er vi avhengig av å kunne kommunisere godt med blant andre pasienter, pårørende og kollegaer.   Når man jobber med barn kan dette være ekstra utfordrende.    Er evnen til å kommunisere godt noe man bare har, eller kan det læres?   Hva er «Fire gode vaner»?   Og hvordan kan vi gi tilbakemeldinger til og støtte våre kollegaer?   

Med oss i studio har vi en som både forsker på og underviser helsepersonell i kommunikasjon; lege og professor Pål Gulbrandsen.   

Redaksjonsansvar: Cecilia Tønnessen Tokheim.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden   

Neonatal Ikterus

Neonatal Ikterus

February 4, 2021

Dagens tema er neonatal ikterus.   

 

Hvorfor stiger bilirubin hos nyfødte barn?    Kan man se an denne tilstanden?    Når skal det behandles?   Hva skal man gjøre hvis et barn blir synlig gult og får nevrologiske symptomer?  

 

Med oss i studio er professor emeritus Thor Willy Ruud Hansen.    

 

Redaksjonsansvar: Cecilia Tønnessen Tokheim og Åsbjørn Schumacher Westvik  

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden  

Hemolytisk Uremisk Syndrom

Hemolytisk Uremisk Syndrom

January 28, 2021

Dagens tema er Hemolytisk Uremisk Syndrom, også kalt HUS.   

 

Hva er årsaken til HUS?   Hvorfor er det så viktig å fange opp denne tilstanden?    Hvordan skal man behandle og monitorere barn med HUS?   

 

Med oss i studio er overlege på barnenyreseksjonen på OUS Rikshospitalet, Hjørdis Thorsteinsdottir.   

 

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden

Pleiepenger

Pleiepenger

January 21, 2021

I dag skal vi snakke om pleiepenger.     

 

Hva er pleiepenger og hvem har krav på dette?    Hva er legens rolle og hva er omsorgspersonen(e)s rolle i søknadsprosessen?    Hva er forskjellen nå som det finnes en digital pleiepengesøknad?   Hvor finner man oppdatert informasjon om dette?  

NAV har også en egen mail-adresse, der helsepersonell kan stille spørsmål om pleiepenger: pleiepenger@nav.no.      

 

Med oss i studio er statsviter og produkteier på pleiepenger i NAV, Kaja Amundsen, og klinisk sosionom og familieterapeut, Sissel Haveraaen.    

 

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen, Cecilia Tønnessen Tokheim og Åsbjørn Schumacher Westvik.  

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden

Administrasjon av legemidler til barn

Administrasjon av legemidler til barn

January 14, 2021

Dagens tema er administrering av legemidler til barn.      

 

Hva er det med barn som gjør administrering av legemidler mer komplisert?    Hva må man huske på?    Hvor kan man finne god informasjon om administrering og dosering av legemidler til barn?   

 

Med oss i studio er farmasøyt på barne- og ungdomsklinikken/barneintensiv/nyfødt intensiv OUS Ullevål, Rebwar Saleh.   

 

Episoden ble spilt inn i 2020 før KOBLE ble lansert, som nå er tilgjengelig for bruk på koble.info.    Det er også laget et e-læringskurs som omhandler administrasjon av legemidler til barn, og det er tilgjengelig på nettverkets sider (legemidlertilbarn.no).   

 

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden

Anemi hos barn

Anemi hos barn

January 7, 2021

Dagens tema er anemi hos barn.       

 

Hvilke anemier er vanligst hos barn?    Hvor bredt skal vi gå i utredningen?    Når skal det behandles, og i såfall hvordan?   

 

Med oss i studio er overlege og seksjonsleder ved avdeling for barneonkologi og -hematologi OUS Rikshospitalet, Anne Grete Bechensteen.   

 

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden   

Akutte forgiftninger hos barn

Akutte forgiftninger hos barn

December 10, 2020

Dagens tema er akutte forgiftninger hos barn.   

 

Hva skiller forgiftninger hos barn fra ungdom og voksne? Ved hvilke symptomer eller kliniske funn bør man mistenke forgiftning hos et barn? Hvordan skal man vurdere alvorlighetsgraden og hva skal man gjøre ved en akutt forgiftning der man ikke aner mengden på inntatt toksisk agens?   

 

Med oss i studio er avdelingsleder på medisinsk intensiv OUS Ullevål og leder for bakvaktsteamet på Giftinformasjonen, Dag Jacobsen.   

 

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden   

Akutte onkologiske tilstander

Akutte onkologiske tilstander

December 3, 2020

Dagens tema er akutte onkologiske tilstander hos barn.     

 

Årlig diagnostiseres det ca.200 nye tilfeller av kreft hos barn i Norge. Hvilke akutte onkologiske tilstander må man huske på når man har et barn med nyoppdaget kreft eller som er under pågående kreftbehandling, og hva må man gjøre?   

Med oss i studio er overlege på barneonkologisk avdeling på OUS Rikshospitalet, Bem Zeller.   

 

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden   

Bakterielle infeksjoner hos nyfødte

Bakterielle infeksjoner hos nyfødte

November 26, 2020

Dagens tema er bakterielle infeksjoner hos nyfødte.   

Hvilke symptomer hos en nyfødt kan være tegn på en akutt infeksjon?   
Hvilke prøver skal vi ta, og hvordan skal vi behandle?   
Hvordan skal vi følge et barn der mor har fått påvist GBS i svangerskapet?    

Med oss i studio er overlege på nyfødtintensiv OUS Ullevål, Anne Karin Brigtsen.   

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.   

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden   

Podbean App

Play this podcast on Podbean App